Vores vilkår og betingelser:

1. Generelle vilkår og betingelser

Omfanget af disse vilkår og betingelser

 

Følgende generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende for kontrakter indgået mellem k3 PLUS GmbH, repræsenteret af administrerende direktører Kathleen Thomas og Ute Schoormann (i det følgende benævnt k3 PLUS) og kunden (i det følgende benævnt kunde).

 

2. Indgåelse af kontrakten

Kontraktens genstand er salg af varer.

 

Så snart det respektive produkt er offentliggjort på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen.

 

Du kan afgive dit købstilbud via telefon, skriftlig eller via det bestilte system, der er integreret i onlinebutikken. Kontraktsproget er tysk.

 

3. Bestillingsproces i online shop-systemet

 

Vær opmærksom på følgende, når du køber via onlinebutiksystemet:

 

For at kunne købe varer fra sortimentet af varer som kunde i onlinebutikken skal du først registrere ved hjælp af »Login« -funktionen.

 

Som ny kunde skal kunden registrere sig på forhånd. Eksisterende kunder kan logge ind direkte med deres e-mail-adresse og adgangskode.

 

Efter en vellykket login kan du som kunde vælge produkter fra sortimentet og placere dem i »indkøbskurven«.

 

I indkøbskurven kan kunden vælge leveringsmængde for de ønskede varer og tilføje eller fjerne varer. Når kunden har afsluttet udvælgelsesprocessen, bruger han knappen "ordre mod et gebyr" til at indsende en bindende ansøgning om at købe de varer, der er i indkøbskurven på de betingelser, der er anført der.

 

Før kunden afgiver ordren, kan kunden til enhver tid se, ændre eller slette sit valg.

Bestillingen kan dog kun placeres og transmitteres, hvis kunden tidligere har accepteret disse kontraktbetingelser ved at klikke på "Jeg accepterer dine generelle vilkår og betingelser" og derved inkluderet dem i kontraktforholdet og især i deres ordre.

 

Umiddelbart efter bestillingen er sendt, sender K3 PLUS kunden en automatisk bekræftelse af modtagelsen via e-mail, hvor kundens ordre igen vises. Kunden kan også udskrive denne bekræftelse på modtagelsen. Den automatiske bekræftelse af modtagelsen dokumenterer kun, at k3 PLUS har modtaget kundens ordre. Denne e-mail repræsenterer dog ikke accept af kundens ansøgning.

 

En salgskontrakt indgås kun mellem k3 PLUS og kunden, når k3 PLUS sender varerne og / eller udtrykkeligt bekræfter ordren med en anden e-mail.

 

Kundens ordre kan ikke længere ses af kunden, efter at ordren er sendt; dog kan kunden læse sin ordre og alle detaljer i salgskontrakten mellem parterne i forsendelsesbekræftelsen.

 

4. Priser og betalingsmetoder

 

Priserne på kundens bestillingstidspunkt gælder. Alle priser er endelige priser, dvs. inklusive lovpligtig moms og i givet fald mousserende vinafgift. Ekstra omkostninger for særlige leverancer eller omkostninger, der opstår som et resultat af flere leveringsforsøg, faktureres kunden.

4.2 Vi tilbyder i øjeblikket følgende betalingsmetoder:

- Forudbetaling

- Betaling kontant ved levering (plus EUR 12,00 kontant ved leveringsgebyr)

- Betaling via PayPal

- Betaling senest ...

4.3 Hvis du har valgt "forudbetaling" som betalingsmetode, reserverer vi de pågældende varer til dig i en periode på 14 dage efter modtagelse af din ordre, startende med datoen for vores forudgående faktura. Hvis der ikke foretages nogen betaling i denne periode, udløber reservationen.

4.4 PayPal: Hvis du betaler fakturabeløbet via onlineudbyderen PayPal, gælder følgende:

Du behøver ikke at være en registreret PayPal-kunde for at bruge denne betalingsmetode. Log blot på PayPal som en del af betalingsprocessen.

Bemærk, at beløb, der er betalt til os, krediteres din PayPal-konto efter et køb via PayPal i tilfælde af en efterfølgende annullering. Derfra kan du arrangere en overførsel til din bankkonto.

Du kan finde flere oplysninger om PayPal på www.paypal.de .

 

5. Forsendelsesomkostninger

 

5.1 k3 PLUS leverer inden for Tyskland.

5.2 Levering inden for Tyskland: for en ordreværdi på op til EUR 99,00 udgør forsendelsesomkostningerne EUR 7,40. Med en ordreværdi på 99,01 EUR eller derover er der ingen forsendelsesomkostninger - med undtagelse af kontant ved levering.

5.4 Opfølgningsforsendelser: Opfølgningsordrer eller efterfølgende leveringer sendes kun af k3 PLUS, når de tidligere fakturaer er betalt.

5.5 Der gives ikke rabat.

 

6. Levering

 

6.1 Leveringer sker til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden under de leveringsbetingelser, der var gældende på bestillingstidspunktet.

6.2 Leveringen finder sted af pakkeservice eller speditør. Standard leveringstid er 3-4 arbejdsdage, hvor levering på søndage og helligdage er ekskluderet.

6.3 Der er ingen mindste ordremængde, men af ​​emballagemæssige årsager skal der bestilles 3, 6, 12 eller 18 flasker - sorteret efter behov.

64 Hvis køberen er i mangel af accept, eller hvis han skyldigt overtræder andre forpligtelser til at samarbejde, er k3 PLUS berettiget til at kræve erstatning for den skade, der er opstået som følge heraf, inklusive eventuelle yderligere udgifter. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at fremsætte yderligere krav. I tilfælde af misligholdelse af accept af kunden overgår risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af varen til kunden.

6.5 Hvis du ikke er forbruger, sker levering og forsendelse på egen risiko.

 

7. Ret til tilbageholdelse & ejendomsret

Du kan kun udøve en ret til retention, hvis det drejer sig om krav fra det samme kontraktforhold.

Varerne forbliver K3 PLUSs ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

 

8. Afbestillingsregler

 

Forbrugere (§ 13 BGB) har en lovbestemt fortrydelsesret.


Fortrydelsesret

 

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund. Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du: informere os om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede modeludtrækningsformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om, at du udøver din fortrydelsesret, inden fortrydelsesperioden er udløbet.

 

K3 Plus Personalmanagement GmbH
Martha-Mense-Strasse 1
51103 Köln

 

Telefon: +49 (0) 221/34 66 95 69
E-mail: wein@k3-plus.de

Handelsregister: HRB 95424
Registrer domstol: Kölns tingret

 

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

 

Hvis du opsiger denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er resultatet af at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os, har ), der skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog underretning om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet var udtrykkeligt aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerede os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden fjorten dage er udløbet. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varen.

Du skal kun betale for ethvert værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendigt for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

 

Ophævelse ophører

 

Fortrydelsesretten gælder ikke for fjernkontrakter

 til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis brugsdato hurtigt overskrides

 til levering af forseglede varer, der er uegnede til returnering på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis forseglingen er fjernet efter levering

 til levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt, da kontrakten blev indgået, men som kan leveres tidligst 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren har har ingen indflydelse

 

9. Returmodaliteter

 

9.1 Undgå beskadigelse og forurening. Send varerne tilbage til os i en salgbar tilstand. Brug om muligt originalemballagen til returnering. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge en passende emballage for at give tilstrækkelig beskyttelse mod skader under transport.

9.2 Bemærk, at ovennævnte afsnit ikke er en forudsætning for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten. Uanset juridiske forpligtelser stræber vi efter et retfærdigt forhold til dig som vores kunde i enhver henseende. Vi ville derfor tro, at det ville være rimeligt, hvis du ville efterbetalt returnering til os eller kontakte os, inden du sendte dem tilbage, så returneringen kan behandles så let og problemfrit som muligt for alle involverede.

 

10. Bortskaffelse af emballagen

 

I overensstemmelse med emballageforordningen informerer vi dig om, at vores virksomhed er medlem af det dobbelte system. Vi betaler licensafgifter for den emballage, der bringes i omløb. Du kan derfor returnere emballagen til Dual System til bortskaffelse. Emballagen er mærket i overensstemmelse med reglerne. Du vil ikke have nogen omkostninger til bortskaffelse.

 

11. Garanti

 

11.1 Der er lovbestemte garantirettigheder for alle varer fra vores butik.

11.2 Hvis det bestilte produkt har en defekt som defineret i § 434 i den tyske civillov (BGB), kan kunden anmode om levering af en defektfri genstand, hvis varerne ikke kan repareres. I dette tilfælde skal kunden først sende produktet tilbage til K3 PLUS for egen regning. Returomkostningerne refunderes dog af K3 PLUS, hvis produktets mangel bekræftes. Hvis produktet viser sig at være mangelfuld igen, når en ny levering foretages, er kunden berettiget til at hæve kontrakten eller nedsætte købsprisen.

11.3 Hvis kunden vælger at trække sig ud af kontrakten på grund af en mangel, efter at den efterfølgende præstation er mislykket, er han ikke berettiget til yderligere erstatningskrav på grund af manglen.

11.4 Hvis kunden er en iværksætter i henhold til BGB, er han forpligtet til straks at meddele fejl på grundlag af § 377 i den tyske handelslov. Han skal derfor rapportere manglen skriftligt straks efter at have modtaget varerne fra K3 PLUS. Hvis han ikke gør dette, er påstanden om garantikrav udelukket.

 

12. Korkfejl

 

Weinstein og depot reducerer ikke kvaliteten og er ingen grund til en klage. Korksmagere og andre klare vinfejl udskiftes ved præsentation af vinen op til maksimalt 2 år efter køb.

 

13. Beskyttelse af mindreårige

 

13.1. Med din ordre på k3 PLUS bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

13.2 For så vidt som personer, der ikke er myndige, indleder ordrer, der angiver falske fakta og / eller uden godkendelse fra deres frihedsberøvende eller juridiske repræsentant for den lovlige alder, afviser k3 PLUS hermed disse kontrakter som en forholdsregel i henhold til § 111 BGB.

13.3. Kunden er forpligtet til at sikre, at kun han selv eller personer, der er autoriseret af ham til at modtage leveringen, accepterer levering af varer. Ved levering er UPS berettiget til at anmode om bevis for alder.

 

 

14. Valg af lov, udførelsessted, jurisdiktionssted

 

14.1 Hvis kunden er en forretningsmand eller en juridisk enhed i henhold til offentlig ret, er det eksklusive jurisdiktionssted for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforholdet, retten i Köln, der er ansvarlig for vores virksomheds hovedkvarter.

14.2 Uanset dette har vi under alle omstændigheder ret til at anlægge sag mod vores kunde på et andet juridisk sted.

14.3 Hvis derimod kunden er en forbruger i henhold til den tyske civillov, gælder følgende:

- Retssager mod K3 PLUS mod forbrugeren skal anlægges i overensstemmelse med det juridiske jurisdiktionssted i henhold til § 13 ZPO på kundens bopæl.

14.4 Tysk lov finder anvendelse. Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke, selvom ordrer placeres fra udlandet eller leveringer foretages i udlandet.

 

15. Tvistbilæggelse

 

15.1 Vi vil gerne informere dig om online tvistbilæggelse (ODR) - en EU-tvistbilæggelsesplatform. Yderligere oplysninger findes på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

15.2 I henhold til § 36, stk. 1, nr. 1, i VSBG (Consumer Dispute Settlement Act) påpeger vi, at vi hverken er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for voldgiftsnævn for forbrugere.

 

 

Bemærk

De produkter, der vises på Internettet, kan af forskellige årsager afvige lidt fra originalen (lysforhold ved optagelse, skærmindstillinger, grafikkortets kvalitet osv.).

 

Status: August 2020

Vi sender din ordre fra en værdi på 55 euro

Gratis porto og forsendelse!  Ring gerne til os:

+49 (0) 221/34 66 95 69