top of page

Ansvarsfraskrivelse Google oversættelser

DENNE TJENESTE KAN INKLUDERE OVERSÆTNINGER, DER GIVES AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER ethvert ansvar med hensyn til oversættelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder ethvert ansvar for nøjagtighed, pålidelighed og ethvert underforstået ansvar for markedsanvendelse.

 

Hjemmesiden til

helfenschmecktgemeinsambesser.de

blev oversat ved hjælp af oversættelsessoftware fra Google Translate for at gøre det lettere for brugerne. Der er gjort rimelige bestræbelser på at sikre, at denne oversættelse er korrekt, men ingen automatisk oversættelse er perfekt, og den er heller ikke egnet til menneskelig substitution af oversættelsen. Her som en service for brugerne af webstedet <helfenschmecktgemeinsambesser.de

> Oversættelserne er ikke omfattet af nogen garanti for fejl. Intet ansvar påtages, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for nøjagtigheden, pålideligheden eller korrektheden af oversættelserne <tysk> til et andet sprog. Noget indhold som f.eks. Billeder, videoer, Flash osv. Er muligvis ikke blevet oversat korrekt på grund af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er <tysk> version af webstedet. Afvigelser eller forskelle som følge af oversættelsen er ikke bindende og har ingen retsvirkning med hensyn til overholdelse af eller overtrædelse af regler og love. Hvis du har spørgsmål om nøjagtigheden af oplysningerne på det oversatte websted, henvises til <Tysk> webstedet, da det indeholder den officielle version.

bottom of page